Přehled všech vyplacených dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1) Prosím o zaslání všech vyplacených dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof od 17.3.2017 do 20.7.2018, a to v minimálně tomto rozsahu pro každou dotaci a dar uvedený v bodě 3), ve elekronicky, ve strukturované, strojově zpracovatelné formě
2) Prosím o zaslání všech vyplacených dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof od 17.3.2017 do 20.7.2018, a to v minimálně tomto rozsahu pro každou dotaci a dar uvedený v bodě 3), ve elekronicky, ve strukturované, strojově zpracovatelné formě

3) Minimální požadované údaje pro každou jednotlivou dotaci/dar
- žadatel,
- u právnických osob včetně IČ a osoby žadatele
- v rámci jakého Tématického zadání
- výše dotace/daru
- účel
- datum podání žádosti
- datum schválení žádosti
- osoba či osoby které dar/dotaci schválili
- spoluúčast zadatele v % či Kč (dle toho, co máte k dispozici)
- zda byla dotace/dat povolen na výjimku hejtmana. Pokud ano, čeho se výjimka týkala
- datum odevzdání vyúčtování dotace/daru

Odpověď prosím elektronicky emailem jako odpověď na tento mail, přip. do datové schránky nrp8qa8

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Přehled všech vyplacených dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Přehled všech vyplacených dotací a darů ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof“, kterou jste 20.07.2018 21:47:21 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....