Přehled smluv za rok 2015 a 2016

Dotaz byl částečně úspěšný.

Lucie Kučerova

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
IČO: 63834197

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o poskytnutí informací:
1. všech smluv včetně objednávek, bezúplatných smluv, komerčních smluv za roky 2015 a 2016, seznam smluv s uvedením subjektu, délky nájmu, celkové částky, typu smlouvy, kdy a kde byla informace vyvěšena, kdo smlouvu za organizaci zpracovával.
2. Scan všech smluvních vztahů včetně dodatku se společností Eltodo a jejich odštěpných závodů. Zejména pak veškeré smlouvy na základě kterých probíhá výstavba a údržba světelné signalizace 
Prosím o poskytnutí informace v elektronické podobě e-mailem. Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný dokument. Dokumenty poskytněte v elektronické strojově čitelné a upravitelné podobě (například formát ODT, DOC, XLS, apod.), kdykoliv je to možné. Předem děkuji za Vaší vstřícnost.

S přátelským pozdravem,

Lucie Kučerova

Lišková Barbora, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Dobrý den,
Vaši žádost předávám na právní odd. TSK.
S pozdravem

Mgr. Barbora Lišková
tisková mluvčí

Technická správa komunikací hl. m. Praha
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

Tel: +420 257 015 527
Mob: + 420 702 017 815
e-mail: [emailová adresa]
www.tskpraha.cz

ukázat citované pasáže

Roubíček Martin, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

10 příloh

Vážená paní,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne
19. 12. 2016 (106odpv.pdf) + přílohy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Roubíček

vedoucí právního oddělení TSK hl.m.Prahy

 

 

Lucie Kučerova

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. k vyřízení mé žádosti 'Přehled smluv za rok 2015 a 2016'.

dle bodu č.1 mé žádosti poskytněte informace ve tvaru který vám umožňují Vaše agendové systémy v maximální možné míře mých požadavků. Jelikož smluvní vztahy (Smlouvy a objednávky včetně komerčních smluv) evidujete v jednom či dvou agendách a vetší část mnou požadovaných informací budou obsaženy v základním exportu je rozsah vámi vyčíslených nákladů nepřiměřený. Věřím že Váš agendový systém (zřejmě Ginis) velmi snadno umožní požadované data poskytnout.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/prehled...

S přátelským pozdravem,

Lucie Kučerova

Roubíček Martin, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

1 příloha

Vážená paní,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o přehodnocení odpovědi na
žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 3. 1. 2017.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Roubíček

vedoucí právního oddělení TSK hl.m.Prahy