Přehled oznámených veřejných shromáždění

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Hlavní město Praha měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Robin Karel Popper

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na stránkách je uveden "Aktuální přehled oznámených shromáždění v hl. m. Praze", ale je k datu 20. 11. 2015.

Žádám podrobný přehled oznámených shromáždění k celému dni 17. 11. 2015

S přátelským pozdravem,

Robin Karel Popper

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.11.2015 11:57:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled oznámených veřejných shromáždění elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.11.2015 11:57:52 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 20.11.2015 12:39:14

Vaše podání ze dne: 20.11.2015 11:57:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled oznámených veřejných shromáždění podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Vaše emailová zpráva není opatřena elektronickým podpisem.
(Některé přílohy mohou obsahovat elektronický popdis)

Identifikátor dokumentu: MHMPXP2Z9509
Datum zaevidování: 20.11.2015 12:29:17
Vaše evidenční údaje: Popper Robin Karel, /,, [FOI #4667 e-mail] ??

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, učiněné elektronicky bez zaručeného (uznávaného) elektronického podpisu, je nutno potvrdit nebo doplnit do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (viz ust. § 37 odst. 4 správního řádu), jinak na něj nebude brán zřetel.

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Hronová Jitka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz