Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč pro jednání Vlády ČR ze dne 25.01.2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 1.2.2017 12:43:49
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 1.2.2017 12:43:49
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

9 příloh

č.j. 53/2017-072-Z106/2

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

 

Vážený pane Havlíku,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 1. 2. 2017 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti požadujete
následujících informaci – cit.:

 

„…kopii materiálu Přehled investorské přípravy staveb, které mají
předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž
stavební náklady přesahují 300 mil. Kč pro jednání Vlády ČR ze dne
25.01.2017“

 

Požadovaný materiál Vám zasíláme v příloze emailu.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[1]logo
Vyřizuje Jan Šindler
[2][emailová adresa] | [3]+420  225 131 520
[4]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[5]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[6]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [7]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/
2. mailto:[emailová adresa]
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. http://bit.ly/1ZpnEag
5. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
6. https://twitter.com/min_dopravy
7. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...