Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč pro jednání Vlády ČR dne 5.října 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 10.10.2016 15:06:13
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 10.10.2016 15:06:13
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Naše čj. 521/2016-072-Z106/2

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

Vážený pane Havlíku,

 

dne 10. 10. 2016 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označené jako žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). V tomto podání požadujete
poskytnout:

 

- kopii materiálu Přehled investorské přípravy staveb, které mají
předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž
stavební náklady přesahují 300 mil. Kč pro jednání Vlády ČR dne 5.října
2016

 

Požadované dokumenty zasíláme v příloze emailu.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[1]logo

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/