Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč pro jednání Vlády ČR dne 27.07.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 28.7.2016 14:16:30
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 28.7.2016 14:16:30
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

David Havlík

e-mail: [1][FOI #5651 e-mail] ??

  

 

Naše čj.  358/2016-072-Z 106/2 + příloha

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze
dne  28. 7. 2016 - odpověď

 

Vážený žadateli,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 28. 7. 2016  Vaši žádost  o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění (dále jen "InfZ"). Tato žádost byla podatelnou ministerstva
zaevidována téhož dne pod č.p.: 40279/2016-MD-CKDP. Ve své žádosti
požadujete –cit.:

 

"žádám kopii materiálu Přehled investorské přípravy staveb, které mají
předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž
stavební náklady přesahují 300 mil. Kč pro jednání Vlády ČR dne
27.07.2016“

 

Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, který je pověřen vyřizováním
žádostí dle InfZ, Vám v příloze poskytuje Návrh Ministerstva dopravy pro
jednání Vlády.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]logo
Vyřizuje Jana Rumlenová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 584
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5651 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...