Představení Partička

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání smlouvy, uzavřené dle objednávky OHS/1228/2013 na vystoupení Partička vč. specifikace nákladů a honorářů pro jednotlivé umělce.

Informace zveřejněte prosím elektronicky nebo písemně na mou adresu

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová
Nosická 12
100 00 Praha 10

Městská část Praha 10

2 přílohy

  • Attachment

    prot 3166abd8 386a abd4 3762 a5e4366490c4.pdf

    125K Download View as HTML

  • Attachment

    foi request 806 dd633aef infoprovsechny.cz ebf40d312ce56fe3a09a9d4cd828e400.zip

    2K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Představení Partička', které jste 05.04.2014 v 22:00:27 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166abd8-386a-abd4-3762-a5e4366490c4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Představení Partička" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den,

 

Odbor kultury a projektů Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 5.4.2014
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)  o
poskytnutí informací, týkající se zaslání smlouvy, uzavřené dle objednávky
OHS/1228/2013 na vystoupení partička vč. Specifikace nákladů a honorářů
pro jednotlivé umělce.

 V příloze Vám zasílám požadované informace.

 

S pozdravem

 

 

Pavla Čejková

pověřena vedením Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [email address]

[1]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/