Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Baloun prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Přednáška v České centru ve Vídni

Čekáme, až si Pavel Baloun přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Česká Centra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o oficiální zdůvodnění zrušení odborné přednášky s názvem "Slaughter them all!" Collective Violence and the Dynamic of Anti-Gypsy Measures in Czechoslovakia and After, 1918–1942, která měla proběhnout v Českém centru ve Vídni dne 24. 10. 2017 ve spolupráci s Vienna Wiesenthal Center for Holocaust Studies. Dotaz jsem původně podával na ministerstvo zahraničních věcí, které ovšem žádost odložilo s tím, že nespadá do působnosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, ale přímo do působnosti Českých center.

S přátelským pozdravem,

Pavel Baloun

Jungwirthová Petra, Česká Centra

Dobrý den,

v souvislosti s literou daného zákona poskytneme odpověď ve lhůtě dané zákonem, tzn. do 15 dní od přijetí dotazu.

Dotaz byl zaslán v pondělí 23. 10. 2017. Vzhledem k tomu, lhůta pro odpověď začíná běžet následující den od přijetí dotazu, tzn. od úterý 24. 10. 2017, ukládá tento zákon povinnost odpovědět do úterý 7. 11. 2017.

S pozdravem

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center

ukázat citované pasáže

Jungwirthová Petra, Česká Centra

Vážený pane Baloune,

navazuji na dopolední e-mail a opravuji datum zaslání odpovědi: Vzhledem k tomu, že žádost s doplněnými údaji, které zákon ukládá (tzn. jméno, datum, adresa) byla zaslána až dnes (zpráva ze dne 23. 10. 2017 tato data neobsahuje), opravuji a uvádím nový termín
zaslání odpovědi, tzn. 15 dní počínaje zítřejším datem, v tomto případě se jedná o 14. listopad 2017.

S pozdravem

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center

ukázat citované pasáže

Jungwirthová Petra, Česká Centra

5 příloh

Vážený pane Baloune,

 

k Vašemu dotazu týkajícímu se plánované přednášky „Slaughter them all!“ -
Collective Violence and the Dynamics of Anti-Gypsy Measures in
Czechoslovakia and After, 1918-1942 můžeme sdělit následující.

V současné době nejsou obsazena místa ředitele Českého centra Vídeň, ani
velvyslance České republiky v Rakousku. Z tohoto důvodu je nový program
Českého centra Vídeň realizován jen v omezené míře, přičemž se prioritně
zaměřuje na prezentaci českého umění a kulturní tvorby.

 

Omlouváme se za případné komplikace, které Vám mohly vzniknout, a věříme,
že chápete naši situaci a důvody, které nás k neuskutečnění přednášky
vedly.

 

S pozdravem

Petra Jungwirthová

 

 

 

 

[1]Cc-prevracene e-mail v2

 

            Mgr. PETRA JUNGWIRTHOVÁ, MBA 

            tisková mluvčí
            

             Česká centra

             Václavské nám. 816/49, 110 00  Praha 1

             T: +420 234 668 237, M: +420 725 890 030

             E: [2][emailová adresa]

             [3]www.czechcentres.cz

 

             [4]facebook icon 160X160    [5]twitter icon 160X160

 

             [6]logo CP768x108px

 

             Nový webový portál pro podporu exportu

             českých kulturních a kreativních průmyslů

 

 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci
Česka v zahraničí. Networkingová  síť

Českých center působí z 22 měst na 3 kontinentech. Ročně pořádají více než
 2 300 akcí, které osloví přes 2  800 000

zahraničních návštěvníků. Podle analýzy v roce Economic ImpacT 2015
přinesla 1 Kč vložená do činnosti Českých

center dalších 4,12 Kč externích zdrojů a partnerství pro propagaci Česka
v zahraničí.

 

 

References

Visible links
1. http://www.czechcentres.cz/
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.czechcentres.cz/
4. http://www.facebook.com/Ceskacentra
5. file:///tmp/twitter.com/Ceska_centra
6. http://www.czechplatform.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Baloun prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.