Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Adam Babczynski prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Předdůchody a doba pojištění

Adam Babczynski vznesl tento dotaz dotaz na Česká správa sociálního zabezpečení

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Adam Babczynski přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Adam Babczynski

Povinný subjekt: Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Znění mého dotazu:
Pokud v předdůchodu pracuji na částečný nebo plný úvazek a odvádím sociální pojištění. Mohu postupovat prosím takto?
1. Požádám o započítání/zhodnocení vyloučených dob tak, aby nižší příjem během předdůchodu neovlivnil můj osobní vyměřovací základ.
2. Doba, po kterou odvádím sociální pojištění se mi započítá do celkové doby pojištění, takže doba v předdůchodu mi bude také započítána/zhodnocena.

To by pro mě znamenalo že předdůchod použiji jen proto, aby se mi nezapočítal snížený výdělek a zároveň bych nepřišel o dobu pojištění.

Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Adam Babczynski

E-PODATELNA, Česká správa sociálního zabezpečení

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ ADRESY PODATELNY

ukázat citované pasáže

Česká správa sociálního zabezpečení

1 příloha

Vážený pane Babczynski,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

JUDr. Mgr. Simona Urbánková
odbor důchodového pojištění zaměstnanců

vedoucí oddělení metodiky důchodového pojištění

 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká Republika
tel.: +420 257 062 729
e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.cssz.cz

 

Upozornění: Tento e-mail ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a k němu připojené
dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže
jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho
odesílatele a e-mail prosím vymažte. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu,
není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či
zveřejňovat. ČSSZ vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními
předpisy pro ochranu osobních údajů a pouze k legitimním účelům. Více
informací naleznete na
[3]https://www.cssz.cz/web/cz/gdpr-informac...
This email message and any attachments are for the sole use of the
intended recipient(s) and contain confidential and/or privileged
information. If you are not the intended recipient, please contact the
sender by reply email and destroy all copies of the original message and
any attachments. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution
is prohibited. The CSSA requires and processes personal data in accordance
with legal regulations for the protection of personal data and only for
legitimate purposes. More information can be found at
[4]https://www.cssz.cz/web/cz/gdpr-informac...

Q Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?

References

Visible links
1. blocked::mailto:[emailová adresa] mailto:[emailová adresa]
mailto:[emailová adresa]
2. http://www.cssz.cz/
3. https://www.cssz.cz/web/cz/gdpr-informac...
4. https://www.cssz.cz/web/cz/gdpr-informac...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Adam Babczynski prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.