Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Adam Babczynski prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Předdůchody a doba pojištění

Čekáme, až si Adam Babczynski přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Adam Babczynski

Povinný subjekt: Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Znění mého dotazu:
Pokud v předdůchodu pracuji na částečný nebo plný úvazek a odvádím sociální pojištění. Mohu postupovat prosím takto?
1. Požádám o započítání/zhodnocení vyloučených dob tak, aby nižší příjem během předdůchodu neovlivnil můj osobní vyměřovací základ.
2. Doba, po kterou odvádím sociální pojištění se mi započítá do celkové doby pojištění, takže doba v předdůchodu mi bude také započítána/zhodnocena.

To by pro mě znamenalo že předdůchod použiji jen proto, aby se mi nezapočítal snížený výdělek a zároveň bych nepřišel o dobu pojištění.

Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Adam Babczynski

E-PODATELNA, Česká správa sociálního zabezpečení

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ ADRESY PODATELNY

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Adam Babczynski prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.