Blanka Ferjenčíková

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o následující informace:
1. Z jakého důvodu je nezbytné v červnu 2023 zkracovat provozní dobu veřejného parku Heroldovy sady v souvislosti s Letní scénou Prahy 10?
2. Jaké nájemné platí divadla zapojená do Letní scény Městské části Praha 10?
3. Jakou dotaci obdržela jednotlivá zúčastněná divadla v souvislosti s jejich účastí na Letní scéně?
4.Kdo je příjemcem peněz ze vstupného na Letní scéně?

Předem děkuji za odpovědi.
S přátelským pozdravem,

Blanka Ferjenčíková

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Předčasné uzavírání Heroldových sadů v červnu 2023“ bylo doručeno 21.05.2023 02:00:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-226885/2023.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz