Předběžné opatření ve věci Invia v. Student Agency

Lukáš Grodl vznesl tento dotaz dotaz na Městský soud v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Grodl

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání kopie předběžného opatření ve kterém Městský soud v Praze uložil povinnost společnosti Student Agency zdržení se užití názvu Invia jako klíčového slova v internetových vyhledávačích.
Číslo jednací vydaného předběžného opatření mi není známo, tudíž může být tato žádost považována i za žádost o sdělení čísla jednacího předběžného opatření ve výše popsané věci.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Grodl

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Předběžné opatření
ve věci Invia v. Student Agency" s evidenčním číslem
eb513030-bd08-40d8-8c88-0ecb3aace367 a s běžným číslem 182709/2017 bylo
doručeno dne 13.07.2017 12:55:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

 

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

 

Adresát:

Lukáš Grodl

Borová u Poličky 176

569 82 Borová

 

Adresa doručení:

[1][FOI #6839 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6839 e-mail] ??