Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Balcarová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Jana Balcarová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych se zeptala na téma praxe ředitele soukromé základní školy. Podle zákona o pedagogických pracovnicích se může ředitelem stát osoba, která získala praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.

Zajímalo by mě jak se praxe dokládá a následně posuzuje. Považuje se za řídící činnost například vedení týmu v neziskové organizaci? Je toto posouzení na zřizovateli soukromé školy? Započítává se do praxe i doba strávená na rodičovské dovolené? Pokud ano, jak dlouho se může počítat?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Jana Balcarová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Praxe
ředitele soukromé ZŠ', zaslané '29.04.2024 11:27:17' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXDSQF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

v případě, že se jedná o soukromé zřizovatele, tedy zřizovatele neuvedené v § 5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, je pak následný způsob dokládání a posouzení praxe ředitelů podle § 5 odst. 1 zák. č. 563/2004 zásadně na zřizovateli.

Současně dle uskutečněné konzultace zastáváme názor, že Vámi níže uvedená praxe v řídící činnosti spočívající ve vedení týmu v neziskové organizaci může být považována za naplnění praxe podle § 5 odst. 1 zákona, neboť zákon nespecifikuje, že se musí jednat o praxi v rámci školství.

Zároveň uvádíme, že zákon vyžaduje faktickou praxi. Zde tedy platí, že doba strávená na rodičovské dovolené nemůže být do doby praxe žádným způsobem započítána.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Balcarová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.