Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Hladík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Právní posudek a smlouva s Lichtenstein legal s.r.o., auditní zpráva Miró consulting services s.r.o.

Čekáme, až si Marek Hladík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marek Hladík

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám vás o:
1) uveřejnění právního posudku kanceláře Lichtenstein Legal s.r.o., který byl vyhotoven ve věci ředitelky MZŠ mgr. Hany Cermonové.
2) žádám taktéž o uveřejnění smlouvy s Lichtenstein Legal, na jejímž základě byl posudek vypracován.
3) Dále žádám o uveřejnění auditní zpávy firmy Miró Consulting Services s.r.o., který byl vypracován ve věci MZŠ v roce 2020.

Uvedené dokumenty prosím buď zašlete na můj email [email address], popřípadě zveřejněte na webových stránkách www.praha21.cz

Předem děkuji a jsem s přátelským pozdravem,

Marek Hladík

E-PODATELNA, Městská část Praha 21

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Právní posudek a smlouva s Lichtenstein legal s.r.o., auditní zpráva Miró consulting services s.r.o.“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax: +420 281 971 531
e-mail: Instituce [MČ Praha 21 - Újezd nad lesy vyžaduje e-mail]
web: www.praha21.cz

Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu všechny s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 21

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Právní posudek a smlouva s Lichtenstein legal s.r.o., auditní zpráva Miró consulting services s.r.o.“ bylo doručeno 22.02.2021 15:00:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP21/03080/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax: +420 281 971 531
e-mail: Instituce [MČ Praha 21 - Újezd nad lesy vyžaduje e-mail]
web: www.praha21.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Hladík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.