Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Cveček

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si touto cestou požádat o poskytnutí pravidel, podle kterých MČ P10 zadává zakázky malého rozsahu. Pokud zadávání těchto zakázek upravuje směrnice, prosím o poskytnutí této směrnice.

S přátelským pozdravem,

Jiří Cveček

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu“ bylo doručeno 25.09.2015 16:52:30 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-098069/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz