Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na NBP

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vám zasílám žádost o poskytnutí následujících informací v souvislosti s dokumentem "PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV NA NEBYTOVÉ PROSTORY V RÁMCI VEŘEJNÉ SOUTĚŽE" schváleným usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0845/18-R ze dne 27.11.2018:

1. Jak konkrétně povinný subjekt předpokládá, že bude zájemce o pronájem doručovat podklady ve formě datové zprávy v zalepené obálce, jak to požaduje v příloze č. 2 v bodech I. 6. a II. 5.?
2. Jakými pravidly se řídí přidělování 0-20 bodů v kroku VII. 3. b) odrážka 1? Tj. jak se hodnotí "podnikatelský změr (projekt)"?
3. Jakými pravidly se řídí přidělování 0-30 bodů v kroku VII. 3. b) odrážka 2? Tj. jak se hodnotí "obor uchazeče"?
4. Je přidělování bodů podle těchto kritérií nějak zdůvodňováno? Je odůvodnění, nebo alespoň konkrétní bodové hodnocení jednotlivých členů komise zaznamenáváno a dostupné veřejné kontrole?

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

V příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular