Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na NBP

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Městská část Praha 7. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vám zasílám žádost o poskytnutí následujících informací v souvislosti s dokumentem "PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV NA NEBYTOVÉ PROSTORY V RÁMCI VEŘEJNÉ SOUTĚŽE" schváleným usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0845/18-R ze dne 27.11.2018:

1. Jak konkrétně povinný subjekt předpokládá, že bude zájemce o pronájem doručovat podklady ve formě datové zprávy v zalepené obálce, jak to požaduje v příloze č. 2 v bodech I. 6. a II. 5.?
2. Jakými pravidly se řídí přidělování 0-20 bodů v kroku VII. 3. b) odrážka 1? Tj. jak se hodnotí "podnikatelský změr (projekt)"?
3. Jakými pravidly se řídí přidělování 0-30 bodů v kroku VII. 3. b) odrážka 2? Tj. jak se hodnotí "obor uchazeče"?
4. Je přidělování bodů podle těchto kritérií nějak zdůvodňováno? Je odůvodnění, nebo alespoň konkrétní bodové hodnocení jednotlivých členů komise zaznamenáváno a dostupné veřejné kontrole?

Michal A. Valášek