Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Gano prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Práva probační služby?

Petr Gano vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Petr Gano přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Mám probační dohled a podnikám. Probační úředník po mě vyžaduje faktury což se mi jeví jako porušení ochrany osobních údajů. Přitom by mu mělo stačit daňové přiznání.

S přátelským pozdravem,Petr Gano

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Práva probační
služby?" s evidenčním číslem 6d31d317-1b64-414e-b173-9fd649293295 a s
běžným číslem 53512/2018 bylo doručeno dne 22.11.2018 19:24:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 22. 11. 2018 si Vás
dovolujeme odkázat na Probační a mediační službu ČR
([1]https://www.pmscr.cz/kontakty/), do jejíž působnosti dotaz spadá.
Ministerstvo spravedlnosti ČR požadovanými informacemi nedisponuje.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [2][emailová adresa]

[3]www.justice.cz

 

[4]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. https://www.pmscr.cz/kontakty/
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.justice.cz/
4. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Gano prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.