Pracovní posudek v trestním řízení

Ministerstvo spravedlnosti neměli požadované informace.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o odpověď na dotaz, zda může policejní orgán v rámci trestního řízení požadovat vyhotovení a zaslání pracovního posudku na osobu, proti níž je vedeno trestní stíhání, výhradně od stávajícího či bývalého zaměstnavatele této osoby, nebo i od jiných právnických osob, jejichž zaměstnancem dotyčná osoba nikdy nebyla, a to navíc v situaci, kdy je neexistence zaměstnaneckého poměru dotyčné osoby k dotazované právnické osobě policejnímu orgánu známa.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Pracovní posudek v
trestním řízení" s evidenčním číslem eb0288d0-a41e-446c-85ac-b2f0762d1209
a s běžným číslem 16/2017 bylo doručeno dne 01.01.2017 21:19:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 1. 1. 2017 uvádíme
následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Pod pojmem „názor“ je třeba rozumět rovněž právní názor a výklad
jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku.
Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení
§ 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně
nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých
kompetencí oprávněno k podávání výkladu zákona. Ministerstvo spravedlnosti
ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých věcech. Tuto
činnost vykonávají především advokáti, a proto Vám doporučujeme obrátit se
s Vaším dotazem na některého z nich, popřípadě můžete využít služeb
některé z bezplatných právních poraden.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/