Požadavky na ředitele zš a mš s polským jazykem vyučovacím

Dotaz byl úspěšný.

Bc. Barbara Tkaczyk

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Obracím se na Vás s dotazem ohledně požadavků pro ředitele ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Jakou kvalifikaci musí mít ředitel, postačí mu ukončené bakalářské studium Učitelství pro mateřské školy?
Dále, je potřeba, aby měl státní zkoušku z polského jazyka?
Mnohokrát děkuji.

S přátelským pozdravem,
Bc. Barbara Tkaczyk

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Požadavky na
ředitele zš a mš s polským jazykem vyučovacím', zaslané '15.11.2017
04:01:15' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT7XSADM

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

 

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud se jedná o školu zapsanou v rejstříku
škol ([1]http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/s...), je pro
získání odborné kvalifikace ředitele školy závazný zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících. Konkrétně se jedná o § 5 odst.1 písm.b)
tohoto zákona, který stanoví, že ředitelem školy může být fyzická osoba,
která splňuje předpoklady podle § 3 a získala praxi spočívající ve výkonu
přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné
znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce

a)      3 roky pro ředitele mateřské školy,

b)      4 roky pro ředitele základní školy, …

 

Ředitel základní školy musí dále kromě splnění podmínky deklarované délky
praxe splňovat i podmínku magisterského stupně vzdělání. Pokud se jedná o
školu sestávající ze dvou druhů škol (ZŠ a MŠ), musí ředitel splňovat
podmínku odborné kvalifikace pro činnost, kterou vykonává, pokud bude tedy
v rámci školy působit v mateřské škole, musí splňovat podmínku odborné
kvalifikace učitele mateřské školy a naopak. U škol zapsaných ve školském
rejstříku s jiným vyučovacím jazykem než jazykem českým zákon výslovně
neupravuje podmínku znalosti cizího vyučovacího jazyka v případě ředitele
školy (tedy i jazyka polského), lze ale vyjít z obdobné právní úpravy pro
školy s vyučovacím jazykem českým (§ 4 zákona č. 563/2004 Sb.) a doporučit
vykonání jazykové zkoušky odpovídající minimálně úrovni C1 dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v případě, že ředitel není
rodilým mluvčím jazyka polského. Takovou zkouškou je například Státní
jazyková zkouška všeobecná z jazyka polského nebo EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z
JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO C1. Ředitel školy s vyučovacím jazykem
polským nesplňuje předpoklady pro výkon této funkce, pokud nejsou jeho
znalosti polského jazyka minimálně na úrovni C1, neboť jak vyplývá
z pracovní náplně ředitele školy, jsou tyto znalosti pro výkon funkce
ředitele nezbytné.

 

Vzdělávání národnostních menšin upravují i § 13 a 14 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, link
[2]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-z...
. Z předmětných ustanovení vyplývá, že ředitel školy může za účelem
vzdělávání národnostních menšin zřizovat v rámci školy i jednotlivé třídy
s vyučovacím jazykem jiným, než je jazyk český.

 

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
naleznete pod odkazem
[3]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p... .

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky - 23

Oddělení péče o pedagogické pracovníky

 

[4]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, Malá Strana

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 812 215

e-mail: [5][emailová adresa]

[6]www.msmt.cz

 

 

 

References

Visible links
1. http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/s...
2. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-z...
3. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.msmt.cz/

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

 

Vážená paní,

 

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud se jedná o školu zapsanou v rejstříku
škol ([1]http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/s...), je pro
získání odborné kvalifikace ředitele školy závazný zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících. Konkrétně se jedná o § 5 odst.1 písm.b)
tohoto zákona, který stanoví, že ředitelem školy může být fyzická osoba,
která splňuje předpoklady podle § 3 a získala praxi spočívající ve výkonu
přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné
znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo
v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce

a)      3 roky pro ředitele mateřské školy,

b)      4 roky pro ředitele základní školy, …

 

Ředitel základní školy musí dále kromě splnění podmínky deklarované délky
praxe splňovat i podmínku magisterského stupně vzdělání. Pokud se jedná o
školu sestávající ze dvou druhů škol (ZŠ a MŠ), musí ředitel splňovat
podmínku odborné kvalifikace pro činnost, kterou vykonává, pokud bude tedy
v rámci školy působit v mateřské škole, musí splňovat podmínku odborné
kvalifikace učitele mateřské školy a naopak. U škol zapsaných ve školském
rejstříku s jiným vyučovacím jazykem než jazykem českým zákon výslovně
neupravuje podmínku znalosti cizího vyučovacího jazyka v případě ředitele
školy (tedy i jazyka polského), lze ale vyjít z obdobné právní úpravy pro
školy s vyučovacím jazykem českým (§ 4 zákona č. 563/2004 Sb.) a doporučit
vykonání jazykové zkoušky odpovídající minimálně úrovni C1 dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v případě, že ředitel není
rodilým mluvčím jazyka polského. Takovou zkouškou je například Státní
jazyková zkouška všeobecná z jazyka polského nebo EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z
JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO C1. Ředitel školy s vyučovacím jazykem
polským nesplňuje předpoklady pro výkon této funkce, pokud nejsou jeho
znalosti polského jazyka minimálně na úrovni C1, neboť jak vyplývá
z pracovní náplně ředitele školy, jsou tyto znalosti pro výkon funkce
ředitele nezbytné.

 

Vzdělávání národnostních menšin upravují i § 13 a 14 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, link
[2]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-z...
. Z předmětných ustanovení vyplývá, že ředitel školy může za účelem
vzdělávání národnostních menšin zřizovat v rámci školy i jednotlivé třídy
s vyučovacím jazykem jiným, než je jazyk český.

 

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
naleznete pod odkazem
[3]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p... .

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky - 23

Oddělení péče o pedagogické pracovníky

 

[4]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, Malá Strana

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 812 215

e-mail: [5][emailová adresa]

[6]www.msmt.cz

 

 

 

References

Visible links
1. http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/s...
2. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-z...
3. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.msmt.cz/