Povolení vjezdu do Stromovky pro 3SA 7311 na 28. září 2014

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Vydal Magistrát hlavního města Prahy souhlas s vjezdem osobního vozidla se SPZ 3SA 7311 do oblasti parku Stromovka, označené dopravní značkou "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" (č. B 11) s dodatkovou tabulkou "Mimo vozidel se souhlasem MHMP", platné v den 28. září 2014?

2. Pokud ano, žádám o zaslání kopie tohoto souhlasu a podkladů, na jejichž základě byl vydán.

S přátelským pozdravem,

Michal A. Valášek

podatelna,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.9.2014 16:36:55 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Povolení vjezdu do Stromovky pro 3SA 7311 na 28. září 2014 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.9.2014 16:36:55 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město PRAHA 29.9.2014 09:53:27

Vaše podání ze dne: 28.9.2014 16:36:55 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Povolení vjezdu do Stromovky pro 3SA 73... podané na adresu el. podatelny - Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Vaše emailová zpráva není opatřena elektronickým podpisem.
(Některé přílohy mohou obsahovat elektronický popdis)

Identifikátor dokumentu: MHMPXP0AT1P7
Datum zaevidování: 29.9.2014 08:00:44
Vaše evidenční údaje: Valášek Michal A., Veletržní 31/, 17000 Praha, [FOI #3273 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato.

S pozdravem Dekrová Petra

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, použijte web podatelnu
www.praha-mesto.cz

Jánská Markéta (MHMP, MZO), Hlavní město Praha

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.