Povolení průjezdu

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hana Huntová

Pro:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor dopravy
Mariánské náměstí 28
Stará Boleslav

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací týkající se povolení průjezdu motorových vozidel komunikací vedoucí podél Labe od čističky odpadních vod a dále podél Proboštského rybníka směrem k silnici č. 331.

1. Uveďte kolik osob nebo společností je v současnosti držitelem povolení k průjezdu touto komunikací.

2. Uveďte důvody pro který byl průjezd umožněn (pokud se důvody liší, tak u každé osoby, či společnosti zvlášť). Prosím sdělte na jakém právním základě bylo toto povolení uděleno. Dále mi sdělte kdo jim toto povolení vydal a kdy.

3. U každé osoby, nebo společnosti, sdělte město (nebo vesnici), ze kterých tyto osoby/společnosti pochází (tedy mají trvalé bydliště nebo sídlo). Pro vyjasnění sděluji, že nežádám o jméno osoby, ale o i informaci, zda se jedná o obyvatele Brandýsa nad Labem, nebo např. přilehlých vesnic. U firmy uveďte název firmy.

4. Pokud existují dokumenty, které se vztahují k vydání těchto povolení, žádám tímto o jejich elektronickou kopii.

5. Sdělte mi, kdo a na základě čeho upravil dopravní značení “zákaz vjezdu všech motorovych vozidel s výjimkou rezidentů", které je nově umístěno před dopravni značkou “zákaz vjezdu všech motorových vozidel” na začátku stavby na silnici 2/331 na začátku města Brandýs ve směru od Mělníka.

Informaci žádám poskytnout v elektronické formě. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,

Hana Huntová

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Povolení průjezdu", které jste 10.05.2021 08:11:41 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 10.05.2021 08:32:13 přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Povolení průjezdu", které jste 10.05.2021 08:11:41 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 10.05.2021 09:12:06 přijato pod číslem jednacím 47497/2021 do spisové služby.

Děkujeme Vám za důvěru.
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************

Hana Huntová

Povinný subjekt: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zatím jsem neobdržela odpověď na můj dotaz. Zákonná lhůta na odpověď byla 15 dní a již vypršela. Z podatelny mi přišlo potvrzení, že jste dotaz v pořádku obdrželi: "10.05.2021 09:12:06 přijato pod číslem jednacím 47497/2021 do spisové služby."

Dotaz je celkem jednoduchý, prosím, odpovězte.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Hana Huntová

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o zaevidování elektronického podání ve věci Žádost o informace podle dotaz - Povolení průjezdu pod číslem jednacím: 47497/2021 (uid: brnlvp21j00h3b).", které jste 26.05.2021 09:03:39 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 26.05.2021 09:45:16 přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o zaevidování elektronického podání ve věci Žádost o informace podle dotaz - Povolení průjezdu pod číslem jednacím: 47497/2021 (uid: brnlvp21j00h3b).", které jste 26.05.2021 09:03:39 zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou 26.05.2021 09:45:52 přijato pod číslem jednacím 54964/2021 do spisové služby.

Děkujeme Vám za důvěru.
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************

Katuš Jaroslav, Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dobrý den,
Na Vaši žádost jsme odpověděli v zákonné lhůtě dne 25.5.2021.

S pozdravem

Jaroslav Katuš

ukázat citované pasáže

Hana Huntová

Povinný subjekt: Katuš Jaroslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Katuši,

děkuji za Vaši reakci. Vaši odpověď, kterou jste podle vašeho tvrzení poslal 25. května, jsem bohužel neobdržela. Prosím sdělte, kam jste ji poslali a pošlete ji znovu.

S pozdravem,

Hana Huntová

Hana Huntová zanechal/a poznámku ()

Úřad odpověděl, bohužel se odpověď objevila pouze na stránkách města, nikoliv zde na serveru.

Odpověď č. 27 č.j. MÚBNLSB-OISMM-47497/2021-KATJA

https://brandysko.cz/odpoved-c-27-c-j-mu...