Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Neumann prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povolení a školení k cejchování tachografu

Čekáme, až si Petr Neumann přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,chtěl bych zjískat licenci na cejchování tachografu. Co proto mám udělat?

S přátelským pozdravem, Petr Neumann

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 22.10.2019 10:42:22
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Povolení a školení k
cejchování tachografu
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 22.10.2019 10:42:22
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Povolení a
školení k cejchování tachografu
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Petr Neuman                              e-mail:
[1][FOI #7893 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 452/2019-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 22. 10. 2019 - odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako „Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V podání ze dne 22. 10. 2019,
které bylo podatelnou ministerstva zaevidováno téhož dne pod č. p.
56407/2019-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„chtěl bych získat licenci na cejchování tachografu. Co proto mám udělat?“

 

Úvodem je nutné připomenout a vysvětlit, že na dotaz, který kladete, se
zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Zákon se zjednodušeně
řešeno vztahuje na jednoduché získání dříve vypracovaných písemných
dokumentů. V situaci, kdy však někdo žádá radu jak postupovat či potřebuje
vysvětlit vhodný postup, tak se o žádost podle InfZ většinou nejedná.

Ministerstvo dopravy Vám nicméně nad rámec zákonných povinností a na
základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel
sděluje, že autorizaci pro ověřování měřidel uděluje Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě technických
podkladů vydaných Českým metrologickým institutem. Musíte se tedy obrátit
na tyto instituce, které Vám po splnění předepsaných požadavků autorizaci
vydají ([2]http://www.unmz.cz/urad/unmz, [3]https://www.cmi.cz/).

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[5]+420 225 131 317
[6][emailová adresa] | [7]www.mdcr.cz
[8]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[9]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[10]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [11]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[12]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [13]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7893 e-mail] ??
2. http://www.unmz.cz/urad/unmz
3. https://www.cmi.cz/
4. http://www.mdcr.cz/
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. mailto:[emailová adresa]
7. http://www.mdcr.cz/
8. http://bit.ly/1ZpnEag
9. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
10. https://twitter.com/min_dopravy
11. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
12. https://cz.linkedin.com/company/minister...
13. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Neumann prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.