Lubomír Zach

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, jak mám vložit roční závěrku do spolkového rejstříku? Je také povinnost vkládat výroční zprávu spolku do spolkového rejstříku?

S přátelským pozdravem,

Lubomír Zach

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Povinnosti spolků ve
Spolkovém rejstříku" s evidenčním číslem
65309a2e-e390-473e-b6b8-5bb3fcf0070a a s běžným číslem 4979/2020 bylo
doručeno dne 27.01.2020 17:34:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 27. 1. 2020 je v prvé řadě
nutné sdělit, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, není Ministerstvo spravedlnosti ČR
povinno ani povoláno poskytovat právní stanoviska či právní poradenství
v konkrétních věcech nebo výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů
či právních předpisů jako celku, a to ani těch, které pochází z jeho
legislativní činnosti.

            Nad rámec výše řečeného lze odkázat na zákon č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v jehož ustanovení §
66 je uvedeno, co je obsahem Sbírky listin. Pro více informací o zasílání
podání v elektronické podobě na soudy Vás pak odkazujeme na internetové
stránky
[1]https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna...,
jakož i na stránky [2]https://or.justice.cz/ias/ui/podani, kde jsou
uvedeny přímo informace o podáních do veřejného rejstříku, resp. Sbírky
listin.

            Závěrem dodáváme, že za vedení veřejného rejstříku odpovídá
příslušný rejstříkový soud (nikoliv zdejší úřad, který pouze zajišťuje
publikaci údajů v něm obsažených pomocí webové aplikace), proto se
s případnými dotazy ohledně dané problematiky obracejte přímo na něj.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [3][emailová adresa]

[4]www.justice.cz

 

[5]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna...
2. https://or.justice.cz/ias/ui/podani
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.justice.cz/
5. https://justice.cz/