Povinnost žáka SŠ setrvat ve školní budově během polední přestávky

Slavoj Tomeček vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Slavoj Tomeček

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zajímalo by mne, zda může ředitel střední školy upravit školní řád tak, aby zákázal žákům opustit školní budovu během polední přestávky. Ředitel argumentuje tím, že ve škole polední přestávka zavedena není (a to i tehdy, mají-li žáci 8 nebo 9 vyučovacích hodin za den). Podle školního řádu je zavedena pouze tzv. přestávka na oběd (respektive pauza na oběd) v délce trvání 45 minut, která je podle vyjádření ředitele součástí vyučování, a proto ti studenti, kterým po přestávce na oběd pokračuje výuka nesmí během obědové přestávky opustit budovu školy.
Pokud se jako já domníváte, že na to ředitel podle platných právních předpisů nemá právo, mohli byste mi poradit, jak v tomto případě postupovat, na koho se obrátit a podobně?
S přátelským pozdravem,

Slavoj Tomeček

Informace pro všechny,

1 příloha

--
ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU,
TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: 
--

Od: Lesná Markéta

5/3/2014

Vážený pane Tomečku,

 

v příloze Vám zasíláme odpovědi na Vaše tři dotazy. Jak již uvedla Ing.
Kryčová, nejedná se z právního hlediska o žádost o informaci ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb. – viz níže.

S pozdravem

 

                      Mgr.   Markéta Lesná

                   odbor legislativy MŠMT

 

 

Vážený pane,

dne 26. 03. 2014 jsme obdrželi Vaše 3 e-mailová podání (viz příloha).

 

Vaše podání byla kvalifikována v souladu s ust. § 37 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, jako žádosti o výklad zákona, tudíž se nejedná
o žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jak je i
definováno v § 2 odst. 4 tohoto zákona.

 

Tato podání byla delegována na věcně příslušný odbor, který Vám odpoví ve
standardním termínu pro vyřízení dotazů a stížností, tj. 30 dnů.

 

Děkujeme za pochopení.

 

S pozdravem

 

-------------------------------------------------------

Ing. Hana Kryčová

odbor legislativy a exekutivního servisu

[1][1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 8

118 12 Praha 1

tel: +420 234 812 118

e-mail: [2][[2]email address]

[3]www.msmt.cz

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[[3]email address]
3. [4]http://www.msmt.cz/

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.msmt.cz/