povinnost řidiče k dopravní začce IP 13b a dodatkové tabulce MAX 2 hod.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo dopravy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Zdeněk Eitler

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím vás tímto o sdělení k dopravní značce parkoviště s parkovacím kotoučem IP 13 b , doplněné dodatkovou tabulkou MAX 2 hod. Jakmile přijedu na takové parkovací místo , nastavím dobu příjezdu na parkovacím kotouči. Doba mého stání je již 2 hod. Dobu na parkovacím kotouči do doby odjezdu nemohu měnit, tedy prodloužit. Můj dotaz zní. Mohu z parkovacího místa couvnout nebo jen popojet z prostoru označeného jako parkovací místo a couvnout zpět na stejné parkovací místo a nastavit opět parkovací hodiny na současný čas ? Dopustil bych se takovým jednáním k přestupku proti dopravnímu značení ? Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Eitler

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 11.11.2020 16:11:14
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - povinnost řidiče k
dopravní začce IP 13b a dodatkové tabulce MAX 2 hod.
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 11.11.2020 16:11:14
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - povinnost řidiče
k dopravní začce IP 13b a dodatkové tabulce MAX 2 hod.
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Klenotová Jana, Ministerstvo dopravy

2 přílohy

Vážený pan

Zdeněk Eitler                               e-mail:
[FOI #8445 e-mail] ??

 

Naše čj.  363/2020-072-Z 106/5

 

Věc: Podání - žádost o informace ze dne 11. 11. 2020 – Sdělení o předání
podání věcnému odboru k přímému vyřízení 

 

Vážený pane,

 

Ministerstvu dopravy bylo dne 11. 11. 2020 doručeno prostřednictvím
e-mailu Vaše podání označené jako  žádost o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), které bylo zaevidováno podatelnou
ministerstva téhož dne pod č. p. 54195/2020-MD-CKDP.

 

V podání požadujete poskytnout posouzení a stanovisko k Vámi popsané
životní situaci - sdělení k dopravní značce parkoviště s parkovacím
kotoučem IP 13 b, doplněné dodatkovou tabulkou MAX 2 hod. Jakmile přijedu
na takové parkovací místo, nastavím dobu příjezdu na parkovacím kotouči.
Doba mého stání je již 2 hod.

 

Vaše podání bylo vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ,
neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na
poskytování výkladu právních předpisů,  jejich posuzování a sdělování
názorů povinného subjektu na konkrétní záležitosti. Podstatou informačního
zákona je poskytnout informace, které úřad v minulosti již připravil,
sepsal, archivoval; a proto jsou v zákoně i relativně krátké lhůty pro
vyřízení žádosti. Jde tedy o prosté zasílání již dříve vyhotovených
dokumentů. Dotazy, které míří ke sdělení stanoviska či právního
názoru povinného subjektu,  nejsou obvykle dotazy, na které mají úřady a
další povinné subjekty předem sepsané a připravené odpovědi. A zákon dává
možnost úřadům takové dotazy zamítnout (dle InfZ). Takové dotazy je možné
 úřadům zaslat, ale bez odkazu na informační zákon, standardní cestou.

 

Proto Váš dotaz nebude vyřizován dle informačního zákona, ale bude předán
k přímému vyřízení věcně příslušnému Odboru agend řidičů,  do jehož
působnosti Vámi položený dotaz a popsaná situace spadá. Tento odbor  Vám
na dotaz odpoví mimo režim InfZ. Na dotazy je odpovídáno příslušným
pracovníkem  v pořadí, v jakém dotazy přicházejí. (kontakt: sekretariát:
telefon: 225 131 006, E-mail: [1][emailová adresa]).

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3][emailová adresa] | [4]+420
225 131 317
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110
15 Praha 1

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag

Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy

2 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:
Zdeněk Eitler - Sdělení k dotazu ohledně dopravní značky IP 13b
"Parkoviště s parkovacím kotoučem", doplněné dodatkovou tabulkou E 13 "MAX
2 hod."

Číslo jednací:
558/2020-160-OST/2

Seznam příloh:

* Zdeněk_Eitler___Sdělení_k_dotazu_ohledně_dopravní_značky__IP_13_.pdf

S pozdravem

Ministerstvo dopravy České republiky
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Spojovatelka: 225 131 111
Fax podatelny: 225 131 184

Datová schránka: n75aau3
Elektronická adresa: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]