Vladimír Slobodzian

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
Česká asociace stolního tenisu (ČAST) je podle svých stanov právnická osoba a současně příspěvková organizace. Je členem Českého svazu tělesné výchovy a financována převážně ze státních prostředků. Je ČAST veřejnou institucí a tedy povinna zveřejnit své smlouvy uzavřené s jinými subjekty, např. sponzorské smlouvy při organizovaní sportovních akcí?

S přátelským pozdravem,

Vladimír Slobodzian

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Automatická zpráva - informace o přijetí datové zprávy na poštovní server Ministerstva vnitra
(není potvrzením doručení).
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Informujeme Vás, že Vaše datová zpráva, označená (předmět) Dotaz o informace podle dotaz - Povinnost ČAST uveřejnovat smlouvy
byla přijata na poštovní server Ministerstva vnitra dne 26.4.2013 07:25:05.

================================================================
Současně Vás upozorňujeme, že tato informace není potvrzením doručení Vaší datové zprávy
Ministerstvu vnitra, neboť datová zpráva musí být nejprve prověřena, zda je zpracována
v souladu s právními předpisy (vyloučení chybného datového formátu nebo počítačového
programu způsobilého přivodit škodu na programovém vybavení Ministerstva vnitra nebo na
informacích jím zpracovávaných, anebo počítačového programu způsobilého poškodit
Ministerstvo vnitra zneužitím informací) a s podmínkami doručování datových zpráv
stanovených Ministerstvem vnitra na jeho úřední desce.

Ministerstvo vnitra

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.4.2013 07:25:05 v obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Povinnost ČAST uveřejnovat smlouvy elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 26.4.2013 07:25:05 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Automatická zpráva - tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni prosím.
================================================================

Potvrzujeme, že Vaše podání (datová zpráva) ze dne: 26.4.2013 07:25:05
označené (předmět) obsahu zprávy: Dotaz o informace podle dotaz - Povinnost ČAST uveřejnov
at smlouvy
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
bylo doručeno elektronické podatelně Ministerstva vnitra
a bylo označeno identifikátorem dokumentu: MVCRX01GV5Y8,
datum označení: 26.4.2013 08:53:17.

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu. To nevylučuje možnost,
že Vaše podání obsahuje elektronicky podepsané přílohy - elektronická podatelna
ověřuje pouze elektronický podpis celé datové zprávy (tj. ověřuje el. podpis
zaslané e-mailové zprávy, ale neověřuje existenci ani platnost el. podpisu
připojenépřílohy např. ve formátu PDF).

================================================================
Upozorňujeme Vás, že případná neexistence či neplatnost uznávaného
elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného
časovéhorazítka může mít právní důsledky pro další zpracování Vámi odeslané
datové zprávy (např. existují právní předpisy, které pro určité úkony vyžadují,
aby jimi stanovené dokumenty byly pro účely doručování prostřednictvím
elektronické podatelny opatřeny elektronickým podpisem). Pokud tato skutečnost
nastane, budete ministerstvem vyzván k doplnění Vašeho podání (datové zprávy).

Ministerstvo vnitra

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : MVCRX01H1MNT
Značka : MV- 54280-2/ODK-2013
Skupina : Písemnost (vložená do spisu)
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - M-NL-SVEG-ODK
Věc : Odpověď na žádost oo stanovisko
Věc podrobně : Odpověď na žádost o stanovisko - ČAST jako povinný subjekt dle InfZ
Datum podání : 2.5.2013 10:21:11
Stav : Vložena do spisu (2.5.2013)
Stav spisu : Nevyřízeno
------------------------------------------------
Elektronické přílohy : Stanovisko - CAST jako veřejná instituce.pdf