Povinné očkování

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ministerstvo zdravotnictví. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Joanna Gavelčíková

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Podle nové vyhlášky o povinném očkování pro zaměstnance v sociálních službách, se musím očkovat. Mám týden po prodelanem covidu. Ředitel organizace mě chce propustit, protože odmítám očkování v ochranné lhůtě 180 dnů.
Gavelčíková