Povinná registrace přípojných vozidel

Dotaz byl úspěšný.

Václav Houdek

Vážená paní, vážený pane,

rád bych se zeptal, jak si lze vyložit následující webovou stránku

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-d...

Jako člověka vlastnícího traktor využívající pro svou potřebu, mě zajímá, jaká přípojná vozidla lze za traktorem táhnout bez toho, aniž by musela být zapsána v registru, ale pouze byla pojištěná, přičemž tato přípojná vozidla splňují technické parametry potřebné pro provoz na pozemních komunikacích. Konkrétně se mi jedná o jednonápravový a dvounápravový vůz.

Za odpověď předem děkuji.

S úctou,

Václav Houdek

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 29.10.2020 14:18:29
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Povinná registrace
přípojných vozidel
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 29.10.2020 14:18:29
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Povinná
registrace přípojných vozidel
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

0150 - sekretariát ( Homolková ), Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pane Houdku,

 

problematiku registrace vozidel řeší zákon 56/2001Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcí vyhláška 343/2014 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. V případě traktoru a vozidel, která jsou určena k tažení
traktorem se jednán o tzv. zvláštní vozidla kategorií T (traktory), R
(přípojná vozidla, vozidla určená především k přepravě nákladu –
traktorové nákladní přívěsy a návěsy – nezaměňovat s návěsy za silniční
tahače, např. valníkové, sklápěčkové, cisternové apod.)  Dle dřívějších
právních úprav označované zkratkou OT. Dále sem patří vozidla kategorie S
– tzv. výměnné tažené stroje – např. některé druhy rozmetadel, stroje pro
plošné zpracování půdy, secí kombinace, návěsné pluhy, tažené žací stroje
apod., tedy stroje, které vykonávají alespoň částečně pracovní činnost.
 Dle dřívějších právních úprav označované zkratkou SPT. Z výše uvedených
vozidel na základě citovaných předpisů povinné registraci podléhají
vozidla kategorie T a R (OT), vozidla kategorie S (SPT) povinné registraci
nepodléhají, pokud  jsou účelově a technicky určeny pro práce
v zemědělství, lze je registrovat na žádost jejich vlastníka.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Počta

Ministerstvo dopravy

Odbor provozu silničních vozidel

From: Gažda Lukáš Bc. <[1][emailová adresa]>
Sent: Wednesday, November 4, 2020 1:57 PM
To: 0150 - sekretariát ( Homolková ) <[2][emailová adresa]>; Novák
Ivan Ing. Bc. <[3][emailová adresa]>
Subject: žádost o podklady_Z106_

 

Dobrý den,

 

Posílám k vyjádření dotaz pana Houdka, který po obsahové stránce nemůže
být vyřízen podle zákona 106, protože se v něm dotazuje na názor a
požaduje řešení v konkrétní životní situací. V rámci dobré správy mi
prosím sdělte, zda mu přesto můžeme odpovědět nad rámec tohoto zákona a
jak.

 

Případně Vám můžu věc předat.

 

O zaslání odpovědi prosím nejpozději do 10. 11. 2020.

 

 

Děkuji za spolupráci.

 

 

 

Bc. Lukáš Gažda

ministerský rada
 

odbor komunikace | oddělení komunikace s veřejností
 
[4]logo
+420 2251 31313
[5][emailová adresa] | [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[8][IMG]     [9][IMG]     [10][IMG]    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.mdcr.cz/
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...