Potvrzení o prodělání covid19 - poplatek

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ministerstvo průmyslu a obchodu. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o zaslání odpovědi na otázku, jestli je zaměstnavatel povinný proplatit zaměstnanci poplatek, který byl nucen lékaři zaplatil za vydané Potvrzení o prodělání covid19, Popř. jestli je lékař oprávněn za toto potvrzení oprávněn účtovat 300 Kč.

S přátelským pozdravem,

Jana

S přátelským pozdravem,

Jana

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 8.4.2021 07:55:44
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Potvrzení o prodělání covid19 - poplatek
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C3R1EU0

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 8.4.2021 07:55:44

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 345406/2021
Datum zaevidování / Submission date: 8.4.2021 08:19:59
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]