Potvrzení o prodělání covid19 - poplatek

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o zaslání odpovědi na otázku, jestli je zaměstnavatel povinný proplatit zaměstnanci poplatek, který byl nucen lékaři zaplatil za vydané Potvrzení o prodělání covid19, Popř. jestli je lékař oprávněn za toto potvrzení oprávněn účtovat 300 Kč.

S přátelským pozdravem,

Jana

S přátelským pozdravem,

Jana

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "[SPAM - raději neotvírat a smazat] Žádost o informace podle dotaz - Potvrzení o prodělání covid19 - poplatek" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 8. 4. 2021 7:56:35, zaregistrováno bylo dne: 8. 4. 2021 8:20:29 pod číslem jednacím: MPSV-2021/60482.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2021/60482-331/1

Vážená paní,

v příloze Vám zasíláme odpověď vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila na Vaši žádost evidovanou pod č. j. MPSV-2021/60482.

S pozdravem

Růžičková Barbora
sekretariát odboru koordinace státní služby a právní podpory správních činností