Potvrzení o prodělání covid19 - poplatek

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o zaslání odpovědi na otázku, jestli je zaměstnavatel povinný proplatit zaměstnanci poplatek, který byl nucen lékaři zaplatil za vydané Potvrzení o prodělání covid19, Popř. jestli je lékař oprávněn za toto potvrzení oprávněn účtovat 300 Kč.

S přátelským pozdravem,

Jana

S přátelským pozdravem,

Jana

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "[SPAM - raději neotvírat a smazat] Žádost o informace podle dotaz - Potvrzení o prodělání covid19 - poplatek" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 8. 4. 2021 7:56:35, zaregistrováno bylo dne: 8. 4. 2021 8:20:29 pod číslem jednacím: MPSV-2021/60482.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.