Potvrzení doručení odpovědi podle zákona o informacích

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji přijetí odpovědi na svou žádost "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky v kauze
Homolka" s evidenčním číslem bb547124-5fcc-4178-bbd3-084f6802d7ae a s
běžným číslem 314374/2021 bylo doručeno dne 07.09.2021 11:25:58.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Potvrzení doručení
odpovědi podle zákona o informacích" s evidenčním číslem
32c78592-6b5f-4b11-92cf-90d4102d59d5 a s běžným číslem 328547/2021 bylo
doručeno dne 16.09.2021 15:54:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.