potřebný ŘP

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Chtěl bych se zeptat zda s ŘP A1 mohu řídit 4kolové motorové vozidlo které má v TP uvedeno: 14.5kw a provozní hmotnost je: 337kg, jako duh vozidla je uvedeno v TP: motocykl a objem motoru je 493ccm. Učebnice autoškoly tvrdí že mohu ale nejsem si tím jist proto se ptám. děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,

Matěj Jirka

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 28.2.2018 15:42:43
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - potřebný ŘP

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 28.2.2018 15:42:43
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - potřebný ŘP

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Matěj Jirka                            e-mail:
[1][FOI #7212 e-mail] ??

 

 

 

Naše č.j. 68/2018-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 28. 2. 2018 - odpověď

 

Vážený pane,

 

obrátil jste se na Ministerstvo dopravy s podáním označeném jako „Žádost o
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“ (dále jen InfZ“). V tomto podání ze dne 28. 2. 2018
žádáte o poskytnutí následujících informací– cit.:

 

„Chtěl bych se zeptat zda s ŘP A1 mohu řídit 4kolové motorové vozidlo
které má v TP uvedeno: 14.5kw a provozní hmotnost je: 337kg, jako duh
vozidla je uvedeno v TP: motocykl a objem motoru je 493ccm.“.

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních
norem.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně a v rámci dobré správy, sdělujeme
Vám na základě  vyjádření věcně příslušného odboru agend řidičů
následující vysvětlení.

 

Možnost řízení čtyřkolových vozidel na základě řidičského oprávnění
skupiny A1, v rámci rovnocennosti,  je stanovena v § 81 odst. 4 věta
 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, kde je uvedeno, cit.: „(4) …Řidičské oprávnění udělené pro
skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do
15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem
spalovacího motoru do 125 cm3.“

 

Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny zároveň tj. jak výkon
motoru, hmotnost, tak ale také objem spalovacího motoru,

 

S ohledem na výše uvedené, není možné s řidičským oprávněním skupiny A1
řídit výše uvedenu čtyřkolku, jelikož objem motoru je vyšší než 125 cm3,
tak jak je stanoveno v příslušné právní úpravě.

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7212 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/