Dobrý den,
mám vystudované bakalářské studium Specializace v pedagogice B7507 obor Vzdělávání dospělých, státní zkouška z pedagogiky a psychologie a vzdělávání dospělých. Chtěla jsem se zeptat, zda mi toto vzdělání stačí k výkonu práce jako vychovatelka ve školní družině a zda jsem tedy kvalifikovaná?
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem GK

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Potřebná
kvalifikace -vychovatel v ŠD', zaslané '19.12.2023 14:12:35' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXQWAG

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

platí, že níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci vychovatele ve školní družině a současně v domově mládeže na základě § 16 odst. 1 zák. č. 563/2004 Sb.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt

ukázat citované pasáže