Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Divišová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

potřebná kvalifikace učitele TV

Čekáme, až si Kateřina Divišová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Kateřina Divišová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla bych se zeptat na potřebnou kvalifikaci pro učitele TV.
V červnu 2022 dokončuji bakalářské studium na VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra- obor sportovní a kondiční specialista. Mám dokončený kurz asistenta pedagoga a kvalifikovaný trenérský kurz pro mládež: UEFA B licence.
Podle webových stránek (zacniucit.cz) mi výsledek ukázal, že mi to takhle stačí, ale s paní ředitelkou jsme se domluvili, že se obrátím s dotazem ještě na Vás.
Prosím tedy o objasnění a upřesnění mojí kvalifikace pro vykonávání pozice učitel tělesné výchovy na ZŠ.
Děkuji
S přátelským pozdravem,

Kateřina Divišová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - potřebná
kvalifikace učitele TV', zaslané '21.02.2022 14:46:49' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXBHWL

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Divišová,

k Vámi vznesenému dotazu uvádím, že zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako kvalifikační požadavek pro učitele 1. stupně ZŠ ukončené (pětileté nedělené) magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ. Absolventům vybraných studijních programů pak ZoPP umožňuje doplnění vzdělání studiem v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ (uvedená varianta ovšem není možná pro absolventy jakéhokoliv studia, nýbrž pouze oborů specifikovaných v zákoně).

Dle uvedeného tak Vámi absolvovaným bakalářským studiem nesplňujete kvalifikaci učitelky 1. stupně ZŠ, vč. TV, dle § 7 ZoPP.

Z hlediska kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ je vždy vyžadováno vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném MAGISTERSKÉM studijním programu (s tím, že u vybraných studijních programů pak ZoPP umožňuje doplnění vzdělání studiem v programu celoživotního vzdělávání nebo doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace).

Pro výuku tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ ovšem získáte kvalifikaci studiem v akreditovaném MAGISTERSKÉM studijním programu zaměřeném na tělesnou výchovu a sport podle § 8 odst. 1 písm. h) ZoPP pouze v běžné škole nebo třídě.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Divišová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.