Posunutí termínu splnění usnesení rady č. 0980/14

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

usnesením rady č. 0980/14 bylo starostovi MČ uloženo sepsat návrh výpovědi nájemní smlouvy se společností Holešovický trojúhelník a předložit jej radě do 19. 1. 2015.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Byl tento úkol splněn?
2. V případě že splněn nebyl, byl termín splnění změněn?
3. V případě že posunut byl, žádám o poskytnutí dokumentů prokazujících kdo a kdy termín změnil a jaký byl stanoven nový termín.
4. V případě, že byl posunut několikrát, žádám o poskytnutí dokumentů ad 3 pro všechny takové případy.

Žádám o odpověď výhradně elektronickou cestou.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Posunutí termínu splnění usnesení rady č. 0980/14? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Posunutí termínu splnění usnesení rady č. 0980/14?, kterou jste 24.01.2016 01:47:50 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED Vokuš Martin, Městská část Praha 7

2 přílohy

Vážený pane Valášku,

 

zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.

 

1.       Úkol na starostu MČ Praha 7 Jana Čižinského ve věci návrhu
výpovědi nájemní smlouvy se společností Holešovický trojúhelník a.s.
s ohledem na pokračující jednání s touto společností splněn nebyl.

 

2.       Tento úkol byl opakovaně prodlužen. Prodloužení dle pokynů
starosty provedla vedoucí Odboru Kancelář starosty PaedDr. Michaela
Strnadová. Aktuálně je úkol prodloužen do 31.12.2016.

3.,4. Prodloužení je zadáváno v interním systému AiP Safe, na zpracování
návrhů usnesení a evidenci úkolů. V systému je uložen pouze současný stav
úkolu, tedy platné prodloužení do 31.12.2016. Příslušný dokument
přikládám.  

 

 

 

Přílohy:

-       žádost o poskytnutí informace

-       úkol z usnesení 0980

 

 

 

Se srdečným pozdravem

 

 

Martin Vokuš

zastupující vedoucí Odboru Kancelář starosty

 

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 007

mobil: 603 464 810

 

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

170 00 Praha 7

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

VED Vokuš Martin, Městská část Praha 7

1 příloha

 

Vážený pane,

 

zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím.

 

1.       Úkol na starostu MČ Praha 7 Jana Čižinského ve věci návrhu
výpovědi nájemní smlouvy se společností Holešovický trojúhelník a.s.
s ohledem na pokračující jednání s touto společností splněn nebyl.

 

2.       Tento úkol byl opakovaně prodlužen. Prodloužení dle pokynů
starosty provedla vedoucí Odboru Kancelář starosty PaedDr. Michaela
Strnadová. Aktuálně je úkol prodloužen do 31.12.2016.

 

3.,4. Prodloužení je zadáváno v interním systému AiP Safe, na zpracování
návrhů usnesení a evidenci úkolů. V systému je uložen pouze současný stav
úkolu, tedy platné prodloužení do 31.12.2016. Příslušný dokument
přikládám.  

 

 

 

Příloha:

-       úkol z usnesení 0980

 

 

 

Se srdečným pozdravem

 

 

Martin Vokuš

zastupující vedoucí Odboru Kancelář starosty

 

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 007

mobil: 603 464 810

 

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

170 00 Praha 7

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]