Poslanecká sněmovna, nesouhlas s usnesením rezoluce UNESCO 2000EX/PX/DR.25.2REV, která upírá historickou vazbu mezi židovským národem a mezi Zdí nářků a Chrámovou horou v Jeruzalémě.

Vít Veselý vznesl tento dotaz dotaz na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii textu přijatého usnesení / případně mi postačuje sdělení i jen odkazu k jeho stažení/, k projednávanému bodu 50. schůze, 88. hlasování, 19. října 2016, v 16:08, "Stanovisko PS k rezoluci UNESCO k Chrámové hoře a Zdi nářků v Jeruzalémě", kterého byla navrhovatelka paní poslankyně Jana Černochová.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2016/012943, pod kterým byla přidělena ke
zpracování příslušným útvarům.

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Dana Chromcová, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane Veselý,

k Vašemu emailu, kterým jste se obrátil na Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentu ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, si Vám dovoluji sdělit, že v příloze tohoto emailu naleznete
odkaz na webové stránky Poslanecké sněmovny - usnesení č. 1386.

[1]http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd...

S pozdravem
Dana Chromcová
Oddělení styku s veřejností
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

References

Visible links
1. http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Usnesení PS č. 1386
ke stanovisku Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO upírající práva Státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě (19. října 2016) je ke stažení zde:
https://1drv.ms/b/s!AorS7Wn6YMxInBkgYxap...

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Izraelský velvyslanec na důležitém zasedání OSN začal, "Dámy a pánové, před zahájením mé řeči bych chtěl připomenout jeden starý příběh.
Když Mojžíš vedl Izraelce z Egypta do země zaslíbené, museli překonat nekonečnou poušť. Jednoho dne byli lidé již velmi žízniví a nutně potřebovali vodu. Mojžíš proto vzal svoji hůl a udeřil do paty blízké hory. Najednou se objevilo jezírko plné křišťálově čisté a chladné vody. Lidé byli tímto jeho činem nadšeni, vrhli se k jezírku, kde pili co hrdlo ráčilo. Mojžíš položil svoji hůl a odešel se napít a meditovat na osamělé místo. Když se vrátil, zjistil, že někdo ukradl jeho hůl.
Dámy a pánové, mám důvod věřit, že jeho hůl ukradli Palestínci."
Jak slyšel toto obvinění Palestinský velvyslanec, tak vyskočil ze svého křesla a křičí, "To je výsměch, já protestuji! Je všeobecně známo, že něco jako Palestínci v té době vůbec neexistovali!"
"Prosím, mějte toto prohlášení na mysli," pokračuje Izraelský velvyslanec, "a s ním mi dovolte, abych začal svoji řeč."