Poskytnutí smluv uzavřených za posledních 7 dní

Dotaz byl úspěšný.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o poskytnutí smluv uzavřených Ministerstvem vnitra během posledních 7 dnů (tedy v období 13.-19. srpna). Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

#smlouvynainternet

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.8.2014 20:30:46 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí smluv uzavřených za posledních 7 dní elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.8.2014 20:30:46 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnu...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 21.8.2014 08:36:52
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX022C6FM.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

5 příloh

PID: MVCRX022JV6H
Spis. značka: MV-115705-2/VZ-2014
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Prodloužení lhůty

Ministerstvo vnitra

5 příloh

PID: MVCRP00X3ILO
Spis. značka: MV-115705-42/VZ-2014
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Odpověď

Ministerstvo vnitra

6 příloh

PID: MVCRP00X3ILO
Spis. značka: MV-115705-42/VZ-2014
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Odpověď