Poskytnutí smluv uzavřených v rámci veřejné zakázky

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Moravskoslezský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí všech smluv uzavřených v rámci veřejné zakázky P11V01582011 - "Moravskoslezský geocaching".

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Matějová Alexandra, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Moravskoslezský kraj 4.9.2013 16:01:06

Vaše podání ze dne: 4.9.2013 15:34:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace pod...
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 4.9.2013 16:01:06
Vaše evidenční údaje: Blažej Lukáš, /,, foi+request-556-b7239cc6@infoprovse...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

Informace pro všechny,

2 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Fliegerová Petra
Moravskoslezský kraj

18/9/2013

Dobrý den,
 
na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne 4. 9. 2013, Vám
v příloze zasílám požadované informace.
 
S pozdravem
 
 
Ing. Leo Nevřela
vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu
 
vyřizuje:

Mgr. Petra Fliegerová, MPA
právník
odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
tel: 595 622 903
fax: 595 622 951
e-mail: [1][[1]email address]
[2]www.kr-moravskoslezsky.cz

 

 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém
environmentálního řízení a auditu EMAS.
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní
prostředí!

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully
implemented the EMAS system.
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment.

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]
2. [3]http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.kr-moravskoslezsky.cz/