Poskytnutí smluv uzavřených v období 27.8.-2.9.2014

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo vnitra měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Adam Zábranský

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o poskytnutí smluv uzavřených Ministerstvem vnitra během období 27. srpna - 2. září 2014. Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

Adam Zábranský

#smlouvynainternet