Poskytnutí smluv uzavřených v období 20.-26.8.

Dotaz byl úspěšný.

Ivan Mikoláš

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o poskytnutí smluv uzavřených Ministerstvem vnitra během období 20.-26. srpna. Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

Ivan Mikoláš

#smlouvynainternet

Mail Delivery Subsystem,

2 přílohy

Toto je informační zpráva automaticky poslaná serverem mail.mvcr.cz.

Vaši zprávu

Subject: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí smluv uzavřených ...
Date: Sun, 21 Sep 2014 22:36:02 +0200

se dosud nepodařilo doručit na následující adresy:

<Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail]> (10.245.0.16: Cannot connect to remote host)

Tato chyba je pouze dočasná.
Server se bude nadále pokoušet o doručení zprávy.
Pokud se nepodaří zprávu doručit v určeném časovém limitu,
budete o tom dále informováni.

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.9.2014 00:06:31 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí smluv uzavřených v období 20.-26.8. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.9.2014 00:06:31 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnu...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 22.9.2014 07:28:37
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX023NU2B.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

13 příloh

PID: MVCRP00X3IGD
Spis. značka: MV-127686-31/VZ-2014
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Ministerstvo vnitra

12 příloh

PID: MVCRP00X3IGD
Spis. značka: MV-127686-31/VZ-2014
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací