Poskytnutí smlouvy s AK a údajů s ní spojených

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Vážená paní, vážený pane,

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí smlouvy na poskytování právních služeb, uzavřenou v roce 2009 s advokátní kanceláří Benešová, Beránek, Bláha, a to včetně všech příloh a dodatků.

Dále žádám o seznam úkonů, které byly advokátní kanceláří učiněny a konkrétní částky, které jí byly na základě této smlouvy za tyto úkony vyplaceny. Pokud není možné určit částku zaplacenou za jednotlivé úkony, žádám o sdělení výše celkové částky, která byla advokátní kanceláři za jednotlivé roky vyplacena.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

epodatelna@kr-ustecky.cz, Ústecký kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny.

Sumarizace:
Datum prijeti: 23.1.2014 15:57:14
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí smlouvy s AK a údajů s ní spojených

Prejeme Vam prijemny den

Ustecky kraj

Automatické potvrzení podání, Ústecký kraj

1 příloha

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail]. Vas mail byl prijat v poradku a bude vyrizen dle platnych pravidel pro Podatelnu.

Sumarizace:
Datum prijeti: 23.1.2014 15:57:14
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí smlouvy s AK a údajů s ní spojených
Cislo zpravy: 13225/2014/KUUK

Prejeme vam prijemny den

Ustecky kraj

Ústecký kraj

4 přílohy

Kraj zaslal požadované informace na špatnou e-mailovou adresu.
Nepotvrdilo se podezření portálu Česká justice, podle kterého dostala kancelář Benešové až 4,5 milionu korun - platby jsou sice mírně vyšší, než je obvyklé, ale nejde o milionové předražování.

Informace pro všechny,

2 přílohy

Odpověď na žádost byla zaslána na chybně přepsanou e-mailovou adresu (viz
kopie e-mailu od Krajského úřadu Ústeckého kraje.) Nebyla tudíž
automaticky přiřazena k dotazu, zůstala v systému.
Správný e-mail byl: [1][FOI #732 e-mail] ??
E-mail jsme v systému dohledali a pro úplnost přeposíláme:
________________________________________________________________

Od: Mašková Miroslava

5/2/2014

Tento e-mail je evidován Krajským úřadem Ústeckého kraje pod JID
20934/2014/KUUK

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 23. 1. 2014

Vážený pane,

Ústecký kraj obdržel dne 23. 1. 2014 Vaši žádost o poskytnutí následující
informace:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí smlouvy na
poskytování právních služeb, uzavřenou v roce 2009 s advokátní kanceláří
Benešová, Beránek, Bláha, a to včetně všech příloh a dodatků.

Dále žádám o seznam úkonů, které byly advokátní kanceláří učiněny a
konkrétní částky, které jí byly na základě této smlouvy za tyto úkony
vyplaceny. Pokud není možné určit částku zaplacenou za jednotlivé úkony,
žádám o sdělení výše celkové částky, která byla advokátní kanceláři za
jednotlivé roky vyplacena.

S přátelským pozdravem,

xxxxxxxxxxx

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[1][[2]email address]

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.“

 

Vaše žádost byla evidována pod JID 13225/2014/KUUK.

Zákonná lhůta pro poskytnutí informace končí dnem 7. 2. 2014.

Na základě Vaší shora uvedené žádosti Vám zasíláme v příloze č. 1 tohoto
dopisu kopii smlouvy uzavřenou v roce 2009 s předmětnou advokátní
kanceláří včetně jejích příloh. Ke smlouvě nebyly uzavřeny žádné dodatky.

V příloze č. 2 Vám zasíláme seznam právních věcí, které byly na podkladě
smlouvy advokátní kanceláří vyřizovány s uvedením výše proplacené odměny a
to u každé právní služby.

Miroslava Mašková

sekretariát
odbor legislativně-právní
Krajský úřad Ústeckého kraje
tel. č. 475 657 615
e-mail: [3][[3]email address]

Vyřizuje: JUDr. Jan Svoboda

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[[4]email address]
2. [5]http://www.informaceprovsechny.cz/
3. mailto:[[6]email address]

[7]Admin | [8]Odkaz

References

Visible links
1. mailto:[FOI #732 e-mail] ??
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
5. http://www.informaceprovsechny.cz/
6. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
7. http://www.infoprovsechny.cz/admin/incom...
8. http://www.infoprovsechny.cz/request/hol...