Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Tauser prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Poskytnutí seznamu smluv a objednávek

Čekáme, až si Václav Tauser přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Václav Tauser

Povinný subjekt: Městská část Brno-Střed

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

´Vážená paní, vážený pane,

dle zákona 106/1999 Sb., žádám tímto o poskytnutí seznamu smluv a objednávek uzavřených mezi MČ Brno- Střed (ÚMČ Brno-Střed) a:

1) společností atelier dwg s.r.o.
IČO: 28289099
ADRESA: Pekařská 384/13, Staré Brno, 602 00 Brno

2) fyzickou osobou podnikající Ing. Petr Kunc
IČO: 70460299
ADRESA: Slevačská 1965/47, PSČ 61500

za období od 01.01.2014 do 31.10.2016. Požadované informace zašlete prosím v elektronické podobě

S přátelským pozdravem,

Václav Tauser

Městská část Brno-Střed

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí seznamu smluv a objednávek“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
tel.: +420 54252 6111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.stred.brno.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, jpg, jpeg, tiff, gif, mpeg, wav, mp2, mp3, fo, zfo, xml, html, htm, txt, png s povolenou velikostí max. 8000000 bytů.

Městská část Brno-Střed

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí seznamu smluv a objednávek“ bylo doručeno 01.11.2016 15:40:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCBS/2016/0177625.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
tel.: +420 54252 6111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.stred.brno.cz

Městská část Brno-Střed

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí seznamu smluv a objednávek“ bylo doručeno 01.11.2016 15:40:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCBS/2016/0177625.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
tel.: +420 54252 6111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.stred.brno.cz

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: MČ Brno-střed

11/11/2016

Tauser Vaclav Stara osada 3975 Zadost o informace.pdf
354K [1]Download [2]View as HTML

--------------------------------------------------------------------------

Žádost o informaci

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
tel.: +420 54252 6111
e-mail: [[3]emailová adresa]
web: [4]www.stred.brno.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/595...
2. http://www.infoprovsechny.cz/request/595...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.stred.brno.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Tauser prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.