Poskytnutí rozsudků

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vladimír Bartoš

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozsudků v trestní věci proti PAMCO INT. a.s., Na Strži 28, Praha 4 a obžalovaným: V. M., A. T. a E. Z. M.

S přátelským pozdravem,

Vladimír Bartoš

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí rozsudků"
s evidenčním číslem 8e84c8c1-f75d-4dc4-ae35-bb792d28a0d8 a s běžným číslem
163633/2019 bylo doručeno dne 09.08.2019 20:46:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

4 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu