Poskytnutí podpory z dotačního programu

Dotaz byl úspěšný.

Ondřej Hába

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací – výši a účel finančních příspěvků či dotací z dotačních programů poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí subjektu

Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. - IČO 02405661

v letech 2016-2019, pokud již došlo k realizaci v tomto roce.

Odpověď je pro mne plně postačující v elektronické podobě. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Hába

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí podpory z dotačního programu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 2. 9. 2019 12:44:41, zaregistrováno bylo dne: 2. 9. 2019 15:34:06 pod číslem jednacím: MPSV-2019/180083.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]6/9/2019

číslo jednací MPSV-2019/180083-331/1

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/po...