Poskytnutí petice za zvýšení počtu parkovacích míst v Nerudově ulici

Kryštof Korb vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Kryštof Korb

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás tímto o poskytnutí petice za zvýšení parkovacích míst v Nerudově ulici, na jejímž základě byla provedena úprava komunikace, viz Vaše vyjádření pro Seznam Zprávy (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domac...).

S přátelským pozdravem,
Kryštof Korb

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí petice za zvýšení počtu parkovacích míst v Nerudově ulici? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,png,xlsx,docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí petice za zvýšení počtu parkovacích míst v Nerudově ulici? bylo doručeno 27.06.2022 21:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 290117/2022.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
 
Povinný subjekt:
Městská část Praha 1
 
 
Věc: Žádost o informace - vyřízení
 
Městská část Praha 1 zaevidovala dne 28.6.2022  žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „Infz“) :

Odpověď:
[1]https://www.praha1.cz/app/uploads/2022/0...

[2]https://www.praha1.cz/app/uploads/2022/0...

Městská část Praha 1

References

Visible links
1. https://www.praha1.cz/app/uploads/2022/0...
2. https://www.praha1.cz/app/uploads/2022/0...