Poskytnutí dotace pro subjekty ve zdravotnictví a sociální péči

Dotaz byl úspěšný.

Ondřej Hába

Povinný subjekt: Statutární město Hradec Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací – výši a účel finančních příspěvků či dotací poskytnutých městem Hradec Králové subjektům

1) Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. - IČO 27498590
2) Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. - IČO 02405661

v letech 2016-2019, pokud již došlo k realizaci v tomto roce.

Odpověď je pro mne plně postačující v elektronické podobě. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Hába

E-PODATELNA, Statutární město Hradec Králové

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY ***************************************************************************

Dobrý den!

Vaše zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí dotace pro subjekty ve zdravotnictví a sociální péči“, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.

Děkujeme za důvěru
e-podatelna

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tel.: +420 495 707 111 Fax: +420 495 707 100
e-mail: [emailová adresa]
www.hradeckralove.org

E-PODATELNA, Statutární město Hradec Králové

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY ***************************************************************************

Dobrý den!

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí dotace pro subjekty ve zdravotnictví a sociální péči“ bylo doručeno 02.09.2019 12:30:00 na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tel.: +420 495 707 111 Fax: +420 495 707 100
e-mail: [emailová adresa]
www.hradeckralove.org

Kotala Jiří Mgr., Statutární město Hradec Králové

1 příloha

Vážený pane Hábo,

 

níže Vám zasílám požadované informace, které jste si vyžádal dne 3. 9.
2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Dovoluji si zároveň požádat Vás o potvrzení přijetí zaslaných informací a
potvrzení, že rozsah informací je v souladu s Vámi podanou žádostí.

 

 

 

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. - IČO 27498590
Název
  projektu Komentář 2016 2017 2018 2019
Rozdíly
Pracoviště komunitní 14
ošetřovatelské péče v ČR a Projekt byl zaměřen na mapování způsobu poskytování domácí zdravotní péče a porovnání praxe ČR, Švédska a Holandska. Projekt neproběhl z důvodů neúčasti 000
péče s.r.o. Holandsku zahraničních partnerů v souvislosti se zvýšeným rizikem teroristických aktivit v uvedeném období, dotace byla městu vrácena. Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Pracoviště 120 120 120 120
ošetřovatelské Parkovací Dotace byla poskytnuta na úhradu části parkovacích karet pro vozidla využívaná pro ošetřovatelskou péči při návštěvách pacientů v místech, kde je v Hradci 000 000 000 000
péče s.r.o. karty Králové parkování zpoplatněno. Kč Kč Kč Kč
Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. - IČO 02405661 2016 2017 2018 2019
Název
  projektu Komentář        
1
Pracoviště Dotace byla poskytnuta jako součást tzv. vyrovnávací platby na realizaci registrované sociální služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 370 452
pečovatelské Pečovatelská Příjemce dotace je zařazen v síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje, viz. 000 000
péče, o. p. s. služba http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky... 0 Kč 0 Kč Kč Kč

 

 

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jiří Kotala
vedoucí oddělení
oddělení koncepcí a sociální péče
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Tel: +420 495 707 322
[1][emailová adresa]

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tel.: +420 495 707 111  Fax: +420 495 707 100
[2]www.hradeckralove.org

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.hradeckralove.org/