Poskytnutí dotace pro 2 subjekty

Dotaz byl úspěšný.

Ondřej Hába

Povinný subjekt: Královéhradecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací – výši a účel finančních příspěvků či dotací poskytnutých Královéhradeckým krajem subjektům

1) Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. - IČO 27498590
2) Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. - IČO 02405661

v letech 2016-2019, pokud již došlo k realizaci v tomto roce.

Odpověď je pro mne plně postačující v elektronické podobě. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ondřej Hába

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Královéhradecký kraj [1]13/9/2019

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/po...