Poskytnuté informace dle 106/1999 Sb

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o informaci, kde na webu PSP.cz lze najít dříve poskytnuté informace Kanceláří dle 106/1999 Sb viz §5 odst. 3 ?

S přátelským pozdravem,

Petr Kebrle

Tomáš Švarc, Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Vážený pane,

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obdržela dne 25.
4. 2017 Váš e-mail, ve kterém žádáte v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí informace:

 „[…] kde na webu PSP.cz lze najít dříve poskytnuté informace Kanceláří
dle 106/1999 Sb viz §5 odst. 3 ?“.

Dovolujeme si Vám sdělit, že nejčastěji poskytované informace lze nalézt
na webových stránkách Sněmovny v části Veřejnost a média – poskytování
informací – časté dotazy, nebo v části Kontakt – Časté dotazy. Veřejnost
se zajímá zejména o rozpočet Poslanecké sněmovny, platy poslanců a jejich
náhrady, aj.. Rubrika je pravidelně aktualizována.

Ve shora uvedené části Veřejnost a média naleznete konkrétní poskytované
informace, které jsou publikovány ve výročních zprávách.

Kancelář Poslanecké sněmovny se nicméně snaží přijímat taková opatření,
která by zveřejňování informací umožňovala v celém rozsahu, jak vyžaduje
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V současné době
to ovšem vyžaduje přestavbu webových stránek Sněmovny, což je v době
zvýšeného bezpečnostního rizika v souvislosti s hrozícími kybernetickými
útoky náročná a dlouhodobá záležitost.

Prosíme proto o trpělivost.

S pozdravem

 
Bc. Tomáš Švarc
Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlament České republiky
Samostatné oddělení styku s veřejností
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
tel.: + 420 257 1722 69