Poškození kola na nádraží ČD Strakonice

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Správa železniční dopravní cesty měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Vážená paní, vážený pane,

-- dne 18.05.2021 jsem nechal zamčené kolo k zábradlí ve vestibulu na vlakovém nádraží Strakonice 🚉� V době od 08:00 h. do 14.00 h. mě někdo poničil měřič a ukazatel rychlosti s sebral malou pumpičku u rámu kola. Je možné nějakým způsobem dohledat viníka ? S pozdravem,

-------------------------------------
Bc. Radek Anděl
mobile: 602255367

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Poškození kola na nádraží ČD Strakonice byla doručena 2021-05-21 10:19:29.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1201921

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz